Klíčové slovo „jordánská kuchyně“

Jak chutná Jordánsko

Většina z nás se do světových dálek vypravuje s patřičným respektem. Na vytoužených cestách se zajímáme totiž nejen o to, kam na výlet a kde složit hlavu, pochopitelně se chceme také dobře najíst. V Evropě je to celkem snadné, vzhledem k všudypřítomné globalizaci nás prakticky nemá, co překvapit. Jak je to ale s Blízkým východem? A co třeba takové Jordánsko?